VYBÍRÁME Z VOLEBNÍHO PROGRAMU KSČM OSTRAVA


Zlevnění jízdenek a postupné zavedení bezplatné MHD
Vlivem zvyšování jízdného a necitlivého rušení spojů dochází k neustálému úbytku cestujících. KSČM navrhuje postupné zavedení bezplatné MHD, což bude lidi motivovat k většímu využití hromadné dopravy, což může výrazně přispět nejen ke zlepšení životního prostředí, ale i k podpoře městské ekonomiky. Lidem totiž zůstane v peněženkách více peněz, které budou moci utratit jinak, než za jízdenky. Do doby, než bude bezplatná MHD zavedena, navrhují výrazné snížení cen jízdenek a zrušení čtyř městských zón.

Podpora pracovních příležitostí
Ostrava je sužována vysokou nezaměstnaností a její občané si tak mohou „užít“ kapitalismus se vším všudy. Ve volební programu můžeme najít některé návrhy na zmírněny této zhouby. Komunisté chtějí kromě umístění podniků do průmyslových zón rovněž podpořit třeba vznik podniků v inovativních oborech nabídkou pozemků či prostor, popř. založením podniku s podílem města. Zdroj pracovních míst vidí rovněž v sociálních službách a péči o vzhled města, které by měly být zajišťovány odborně způsobilými městskými společnostmi.

Sdílení kol v Ostravě
V programu ostravských komunistů nalezneme i vybudování systému sdílení kol, kdy si člověk může u stojanu za mírný poplatek půjčit kolo, zajet si kam potřebuje a u jiného stojanu je vrátit. Takové systémy fungují v řadě evropských měst a dle komunistů by měla Ostrava výt další na řadě.

Podpora umístění zábavního parku
Ostrava nabízí spoustu turisticky zajímavých míst. Její návštěvníci mohou zajít do překrásné ZOO, shlédnout nedávno otevření Svět techniky ve Vítkovicích, krásnou kulturní památku Důl Michal a další zajímavá místa. V programu KSČM Ostrava nalezneme podporu výstavby zábavního parku ze strany města.

Ne hracím automatům
Ostravští komunisté podporují plošný zákaz hazardních her ve svém městě.

Zrychlení výstavby chybějících kanalizací
I v Ostravě ještě existuje řada domácností, které nejsou napojeny na splaškovou kanalizaci. V programu nalezneme zrychlení dostavby chybějících kanalizací a zajištění levného odvozu odpadních vod pro občany, které město nenapojilo na kanalizaci, a kteří platí stočné.

Podpora výměny domovních zdrojů vytápění
Ve volebním programu nalezneme plán na poskytování dotací, popř. bezúročných půjče na výměnu domovních zdrojů vytápění. Mají podpořit zapojení Ostravanů do programu krajských „kotlíkových dotací“ a umožnit občanům snadněji získat peníze na dofinancování výměny zdroje vytápění (krajská dotace pokrývá jen část nákladů a město může touto formou svým občanům poskytnout zbytek).

Vhodné bydlení a další péče o seniory
V Ostravě existuje výrazný převis zájemců o umístění v domovech seniorů. Ve volebním programu KSČM můžeme nalézt i příslib rozšíření nabídky bydlení v domovech seniorů a bytech s doprovodnými službami, stejně jako požadavek na větší pokrytí potřeb seniorů terénními službami zabezpečovanými městem, resp. jím zřízenou organizací.
Podpora technickému a jazykovému vzdělávání
Ostravští komunisté chtějí rovněž podpořit jazykové a technické vzdělávání dětí. Chtějí např. školám umožnit znovuvybudování zrušených učeben dílen, poskytovat jim dotace na technické či přírodovědné kroužky, nákup zahraniční literatury a zajištění rodilých mluvčích.

Ozdravné pobyty dětí v přírodě
Ostrava již několik let poskytuje dotace na ozdravné pobyty dětí v přírodě. Děti tak mohou vyjet mimo znečištěné ovzduší, což má pozitivní vliv na jejich zdraví. Cílem komunistů je navýšit rozpočet na tyto dotace natolik, aby každé dítě mohlo absolvovat pobyt alespoň jednou za školní docházku.

Sdílejte
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • LinkedIn

    Leave a comment

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Správně vyplňte. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.