VOLEBNÍ PROGRAM OSTRAVA VÍTKOVICE


Zaměstnání a práce je zárukou důstojnosti občanů, proto budeme podporovat taková řešení, která napomohou t ke snižování nezaměstnanosti v našem obvodu

Zaměříme se především na sociální aspekty každého občana:

  • v oblasti bytové politiky budeme iniciovat opravy a přidělení zbývajících nevyhovujících bytů a tím zabraňovat jejich likvidaci
  • důslednější kontrolu přidělování bytů spravovaných obvodem

Vynasnažíme se vytvářet mladým lidem prostor pro pořádání sportovních a kulturních akcí a nabídnout tak alternativu společensky nežádoucím aktivitám

Podpoříme místní podnikatelské aktivity, zejména živnostníků působících v našem městském obvodě

Otázka bezpečnosti je v našem obvodu prioritou, a proto podpoříme rozumné návrhy, které povedou k jejímu zvýšení

Prostřednictvím zastupitelů za KSČM, zejména před jednáními zastupitelstva, chceme občanům našeho obvodu umožnit vyšší účast a podíl na ovlivňování postupného řešení problémů, které jim ztrpčují život a jsou v možnostech obvodu

V oblasti výchovy a vzdělávání budeme maximálně hájit stávající zázemí, zejména školská zařízení

Sdílejte
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • LinkedIn