VOLEBNÍ PROGRAM STARÁ BĚLÁ


1. Nejvýznamnější úkolem pro budoucí život a rozvoj obvodu je dle našeho názoru koncepční řešení:
a) Územního plánu Ostravy, jeho dopadu na obvod a zajištění vyplývajících investičních akcí zaměřených na podporu:

  • služeb, obchodů, bezpečnosti občanů a majetku
  •  vzdělávání (mateřské školky, základní školy, mimoškolských aktivit, knihovny a dalších)
  • sportovního a kulturního využití, zájmové činnosti občanů, zejména mladé generace
  • činnosti hasičů, koupaliště i odpočinkové zóny Poodří

b) Vytváření nových pracovních míst. Pozornost věnovat bytové výstavbě, i na podporu mladých manželství. Vytvářet podmínky pro zkvalitňování péče o seniory

c) Perspektivního rozvoje dopravní infrastruktury

2. Více pozornosti věnovat finančnímu rozpočtu obvodu a hospodárnosti, i účelnému čerpání dotací. S žádoucím předstihem zabezpečovat všestrannou přípravu nezbytných akcí (i větších a přesahujících volební období čtyř let). Využívat možnosti získání podpory ze státních fondů, včetně Evropské unie

3. Stálou pozornost věnovat podrobnějšímu informování veřejnosti, včetně řešení návrhů, podnětů a připomínek občanů

4. K plnění výše uvedených priorit zabezpečíme jejich rozpracování a aktualizaci v průběhu funkčního období

Sdílejte
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • LinkedIn