VOLEBNÍ PROGRAM KSČM OSTRAVA – JIH NA OBDOBÍ 2014 – 2018


 

logoJiž bylo dost „afér a korupce“ na radnici. Říká se, že ryba smrdí od hlavy a proto chceme spolu s Vámi změnu. Komunisté nabízí pořádek a jistotu dodržování zákonů pro všechny bez rozdílů. Nejsme „neznámí a anonymní“. Hlas pro nás znamená jistotu volebního programu a neměnné levicové postoje. Nejsme žádné hnutí, OF, Věci veřejné, ANO, Nezávislí, Ostravak,…, kteří pro vlastní individuální zájmy převléknou politický kabát. Naše ideologie je neměnná a heslo „S lidmi pro lidi“ je pro nás zavazujícím.

Bydlení

 • Zachovat bytový fond obvodu jako základ nájemního bydlení ve správě obvodu Ostrava – Jih
 • Sjednotit správu bytů pod jednoho správce přímo řízeného obvodem
 • Aktivně bojovat proti kšeftaření s byty a příspěvky na bydlení. Ne ubytovnám
 • Podporovat individualizaci bydlení formou předzahrádek u panelových domů
 • Vytváření podmínek pro vlastní správu a údržbu mobiliáře domů bez rozdílu vlastnictví

Údržba majetku

 • Drobné opravy si umíme udělat sami bez drahých firem a zdlouhavých výběrových řízení
 • Pouze přímo řízená organizace „Technických služeb“ je schopna operativně opravit poškozenou lavičku, vytrženou dlažbu nebo poničený trávník
 • Kdo rychle opravuje – levně opravuje!
 • Dále rozvíjet možnosti využití veřejně prospěšných prací

Životní prostředí

 • Sekání trávy nás všechny stojí desítky milionů korun ročně, jde to dělat levněji a jinak
 • Nezapomínat na sekání trávy a keřů bránících ve výhledu tam kde hrozí dopravní nehody
 • Přestárlé a nemocné stromy jsou problémem, mnohdy jej nevnímáme, než se něco stane
 • Náhradní výsadbu provádět stromy s omezeným růstem
 • Čistota a nakládání s odpady je i problém naší kultury bydlení a zabezpečení služeb pro občany. Třídění odpadu není jenom ekologicky, ale i ekonomicky výhodné

Rozpočet – zdrojový realismus

 • Rozpočet, jeho průběžné plnění a smlouvy veřejně.
 • Nezahajovat nové mega investice, dokončit rozestavěné a vždy mít na zřeteli prospěch co nejširšího okruhu občanů
 • Veřejné zakázky pouze veřejně a bez zprostředkovatelů
 • Nechceme „špinavé“ peníze z automatových heren. Nulová tolerance sběrnám vykupujícím kradené kovy

Kultura, sport, aktivní odpočinek

 • Sjednocení kulturních zařízení pod správou obvodu, více umění do ulic
 • Bělský les jako prostor zeleně a aktivního odpočinku
 • Běžecké a in-line trasy, cyklostezky a odpočinkové zóny k rekreaci
 • Bezpečné přechody a návazné komunikace jak pro pěší tak pro cyklisty
 • Pěší a cyklo propojení Dubina – Bělský Les – Výškovice – Zábřeh – Pískové Doly
 • Realizovat projekt odpočinkové zóny podél řeky Odry
 • Rozvíjet aktivity stávajících kulturních zařízení a podporovat formou grantů nové projekty
 • Zvýraznit formou grantů podporu práce s mládeží – jednu z forem prevence

Doprava

 • Zjednosměrnění obslužných komunikací jako řešení bezpečné průjezdnosti
 • Zjednodušit dopravní značení na minimum „Systémem přednost zprava
 • Nové zastávky MHD – chodec má přednost před automobily – bez semaforů
 • Nový parkovací dům na ulici Jiřikovského je řešením parkování na Dubině, obdobně řešit situaci ve Výškovicích a Zábřehu – Pískových Dolech
 • Parkovací zóny a rezidentní parkování nevyhnutelná budoucnost
 • Značka kvality na každé opravě komunikace, nekvalitní práci netolerovat
 • Bezbariérové přechody pro kočárky a bezpečí chodců jako prvořadý úkol

Školství

 • Opravy budov škol zaměřit na energetické úspory s využitím fondů a dotací
 • Prosazovat sjednocení řízení a funkčnosti škol v oblasti snížení nákladů při udržení kapacit
 • Podporovat pronájmy školských zařízení občanským sdružením k aktivní­mu odpočinku a sportovní činnosti

 

Podpora občanských iniciativ a rozhodnutí občanů

 • Referendum = Rozhodujete o životě ve svém obvodě!!!
 • Úřad je zde pro lidi, osobní a lidský přístup je povinnost
 • Kluby osamocených (matky s dětmi, rozvedení, …)
 • Zahrádkářské osady, ● Dětská hřiště, pískoviště, ● Stop hracím automatům
 • Seniorské blokové a uliční kluby, ● Parkoviště, ● Psí výběhy, ● Čipování psů
 • Kamerový systém

 

Radnice  s  občany  pro  občany !!!

Tento volební program je otevřený a stále přijímáme návrhy témat od všech občanů Ostravy – Jih. Své návrhy můžete zapsat taktéž do komentářů níže.

Sdílejte
 • Twitter
 • Facebook
 • email
 • LinkedIn