VOLEBNÍ PROGRAM OSTRAVA HRABOVÁ


Zastupitelé, zvoleni za KSČM, budou v  obvodě prosazovat:

 • Řešení bytové situace, zejména pro děti občanů Hrabové tak, aby mladá generace z obvodu neodcházela. Prověřit možnost nové bytové výstavby v obvodě k pokrytí požadavků občanů
 • Dobudování zbývajících etap kanalizační sítě v rámci proběhlé výstavby kanalizace z Nové Bělé přes území Hrabové
 • Návaznost spojů městské hromadné dopravy do centra města Ostravy a zpět, s rozšířením počtu spojů do celého obvodu
 • Dokončit prodlouženou ulici Mostní. Usilovat o převod ulice Paskovské na místní komunikaci s možností ovlivňovat na ní provoz. V souvislosti s řešením dopravy přes Hrabovou požadovat Místeckou bez dálniční známky až po sjezd na Paskov
 • Včasné provádění oprav místních komunikací i chodníků. Dosáhnout převodu pozemků pod komunikacemi, které jsou nyní ve vlastnictví fyzických osob, do vlastnictví města (obvodu)
 • Opatření ke snižování kriminality a dodržování zákonnosti na území obvodu. Podpoříme návrhy směřující ke zvýšení účinnosti práce městské policie i Policie České republiky
 • Realizaci připomínek, doporučení a námětů občanů, jejichž cílem bude celkové zlepšování života v obvodě
Sdílejte
 • Twitter
 • Facebook
 • email
 • LinkedIn