Dopis ministerstvu zahraničních věcí


_MG_1914_vladykaNabízím k následování. Pišme, podepisujme, šiřme, ať znají naše postoje. Protože kdo mlčí, souhlasí.

Plný text mého dopisu ze dne 23.11, zaslaného Ministerstvu zahraničních věcí, do vlastních rukou Lubomíra Zaorálka.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR                                                                                                                  Loretánské náměstí 101/5                                                                                                                                118 00 Praha                                                                                                                                                      (do vlastních rukou Lubomíra Zaorálka)

V Ostravě dne 23.11.2014

Věc: Výzva

Dobrý den, jsem nucen opět sednout a napsat Vám, protože k současné velice nedobré situaci nedovedu a nemohu mlčet. Jinak už bych se musel považovat za spoluviníka.

Mám za to, že Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen MZV) má v prvé řadě hájit zájmy svého státu a jeho občanů. A jsem také přesvědčen, že zahraniční politika má být jednotná, ale při zachováni principů, uvedených v předchozí větě. Nejen že jakékoli podřizování se zájmům cizích států není v tomto směru na místě, naopak – za správný považuji nesmlouvavý (samozřejmě v rámci diplomacie) postoj vůči státům, které by nám vnucovaly jejich názory, zájmy a postoje, které by vůči nám vystupovaly nadřazeně anebo se dokonce přímo vměšovaly do vnitřních záležitostí našeho státu.

A právě v tomto směru považuji za nutné se zmínit o již fakticky potvrzeném vměšování se do vnitřních záležitostí našeho státu ze strany USA. Je všeobecně známo, že velvyslanectví USA se podílelo přinejmenším na materiálním zabezpečení protizemanovské demonstrace 17.11.2014. Na internetu a facebooku je dost důkazů (snad je nemusím předkládat, vy si je určitě umíte najít). A samotné velvyslanectví, které přinejmenším distribuovalo ony červené karty, to – jak pozoruji – dokonce ani nepopírá.

Obdobně je přece naprosto nepřijatelné, aby se američtí politici vyjadřovali k tomu, jak má vypadat česká zahraniční politika. Snad nemusím dodávat, že v prvé řadě mám na mysli senátora Johna McCaina a jeho výroky z 19.11.

Již jen tyto 2 skutečnosti jsou samy o sobě dostatečným důvodem, aby si naše MZV předvolalo velvyslance USA, požadovalo vysvětlení a upozornilo je – v souladu s mezinárodním právem – že podobné aktivity náš stát považuje za nepřijatelné.

Pokud tak naše MZV neučiní, nabudu opravdu přesvědčení, že ČR je státem podřízeným USA a velvyslanec USA je u nás de facto ve funkci protektora.

V návaznosti na tyto skutečnosti jsem nucen zopakovat svůj požadavek na vystoupení z NATO. Tato organizace, v níž jsme v naprosto nerovnoprávném (váhám, zda nenapsat spíš nesvéprávném) postavení, a která stále víc hájí jen zájmy amerického vojensko-průmyslového komplexu, musí být zrušena a nahrazena systémem vícestranných rovnoprávných dohod – systémem kolektivní bezpečnosti. A součástí tohoto systému – to tady musím zdůraznit – musí být i Rusko. Je nutno ho brát jako rovnoprávného (a svéprávného) partnera, tj. vzájemně se respektovat. Rusko je ostatně i nyní členem OBSE, tak už z toho důvodu by právě tato organizace měla tvořit základ tohoto kolektivního systému. Mimochodem, už jste zapomněli, že to bylo právě Rusko, které zabránilo právě svou diplomatickou aktivitou agresi sil NATO proti Sýrii? A není jeho vinou, ale jen a jen vinou USA a jeho spojenců a jejich politiky vměšování a rozeštvávání, k čemu tam dnes v souvislostech s teroristickým IS dochází.

Považuji za důležité upozornit, že zde nechci hájit Zemana, protože ani jeho postoje nemohu hodnotit jako úplně vyvážené. A kromě toho nemám rád vulgaritu – a i když neslušnými slovy byla řečena pravda (a to zas tedy řečena byla), mám za to, že všechno je možno říci kultivovaně.

Ale – a v tom musím dát Zemanovi za pravdu – také já nesouhlasím s nesmyslnými protiruskými sankcemi. Místo toho, aby bylo Rusko víc vtaženo do systému kolektivní bezpečnosti, jak výše zmiňuji, je naopak opakovaně sankcionováno a umlčováno. V této souvislosti Vás moc a moc prosím, smiřte se už konečně s tím, že obyvatelé Krymu požadovali připojení k Rusku a Rusko jim vyhovělo. Ostatně Krym vždy byl ruský (podobně jako české pohraničí bylo vždy součástí českých zemí). Vy spolu s požadavky Washingtonu a Bruselu stále zdůrazňujete budapešťské memorandum z r. 1994, kde se Rusko zavázalo respektovat celistvost Ukrajiny, ale zapomínáte, že USA a jejich spojenci se předtím Rusku (resp. SSSR) zavázali nerozšiřovat NATO na východ od Německa. A dodrželi to?

Hlavní závěry:

  • Předvolat si velvyslance USA na naše MZV, požadovat vysvětlení americké politiky vměšování vůči ČR a dát najevo, že podobné praktiky jsou mezi rovnoprávnými státy nepřijatelné.
  • Vystoupit z NATO, iniciovat systém kolektivní bezpečnosti, zahrnující i Rusko.
  • Iniciovat zrušení protiruských sankcí.   

Děkuji. S pozdravem

Ing. Petr Vladyka, Jana Maluchy 128/11, 700 30 Ostrava 30

Sdílejte
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • LinkedIn